GOPS Lesznowola

FORMULARZE DO POBRANIA

Dokumenty mieszkaniowe

Zasiek rodzinny

wiadczenia rodzicielskie

Zasiek pielgnacyjny

wiadczenie pielgnacyjne

Specialny zasiek opiekuczy

Fundusz alimentacyjny

Jednorazowa zapomoga z tytuu urodzenia dziecka

Lesznowolska Karta Duej Rodziny

Oglnopolska Karta Duej Rodziny

Pomoc spoeczna


Oglnopolska Karta SenioraLesznowolska Karta SenioraJednorazowe wiadczenie "Za yciem"Czyste PowietrzeDodatek osonowywiadczenia zwizane z pomoc uchodcom z Ukrainy


Dodatek wglowy


Dodatek elektryczny


Dodatek gazowy


Korpus Wsparcia Seniorw
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola