GOPS Lesznowola

Informacje i pomoc dla uchodźców z Ukrainy
Informacja dla obywateli Ukrainy i pracodawców


Pliki do pobrania:Ulotka Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla uchodźców z Ukrainy
Pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwaPomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa- jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł

Na podstawie jakich przepisów przyznaje się pomoc?
Pomoc przyznaje się na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (specustawy).

Komu przysługuje pomoc?
 • Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.
 • Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu powyżej, w okresie dotyczącym matki.

Na jakiej podstawie będzie ustalana legalność pobytu obywatela Ukrainy?
 • Legalność pobytu będzie ustalana na podstawie zarejestrowania obywatela Ukrainy przez komendanta placówki Straży Granicznej. W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, jego pobyt na terytorium RP będzie rejestrowany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.
 • Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy, na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy – nadaje się numer PESEL.
 • Rozwiązania dotyczące uznania pobytu za legalny nie będą miały zastosowania do obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 2 ust. 3 specustawy (na przykład osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały, ochronę międzynarodową lub które złożyły wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej).

W jakiej wysokości przysługuje pomoc?
 • 300 zł na osobę
 Przeznaczenie pomocy: na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o wypłatę pomocy?
W Urzędzie Gminy Lesznowola znajduje się punkt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
w którym pracownik przyjmuje wnioski (po uzyskaniu numeru PESEL)
Wniosek składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

W jakim trybie i na jakich zasadach przyznaje się pomoc?
 • Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji. Świadczenie przyznaje się bez względu na dochód. Osoba składająca wniosek lub osoba, w imieniu której wniosek jest składany, podają następujące dane:
  1. imię (imiona) i nazwisko;
  2. data urodzenia;
  3. obywatelstwo;
  4. płeć;
  5. rodzaj, seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
  6. informację o dacie wjazdu na terytorium RP;
  7. adres pobytu;
  8. dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
  9. numer PESEL.
 • W przypadku gdy wnioskodawca podał dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), ośrodek pomocy społecznej informuje go o terminie i formie wypłaty świadczenia za pomocą dostępnych środków komunikacji. Wypłata świadczenia może być dokonana w formie przelewu na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę, bądź w inny sposób określony przez organ wypłacający świadczenie (np. w kasie).
 • Odmowa przyznania świadczenia wymaga wydania decyzji.


Pliki do pobrania:Legalizacja pobytu w Oddziale Straży Granicznej
Legalizacja pobytu w Oddziale Straży Granicznej

Ważna informacja dotycząca legalizacji pobytu w Polsce dla obywateli Ukrainy, którzy przy przekraczaniu granicy nie otrzymali pieczątki w paszporcie i nie zarejestrowali się w punkcie recepcyjnym.
Osoby te w celu uzupełnienia dokumentów i potwierdzenia wjazdu na teren Rzeczpospolitej Polskiej proszone są o bezzwłoczny kontakt z Nadwiślańskim Odziałem Straży Granicznej w Warszawie.
 • Adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 23, 02-148 Warszawa.
 • Telefon: (22) 500 33 01.

Легалізація перебування в Підрозділі Прикордонної Служби
Важлива информація щодо легалізаціїї перебування в Польщі громадян України, які при перетині  кордону не отримали штампу в паспорті  та не зареєструвалися в пункті рецепційним.
Для того, щоб заповнити документи та отримати підтвердження в’їзду на теріторію Польщі просимо негайно звернутися до Надвіслянського Відділу Прикордонної Служби в Варшаві.
 • Адреса: вулиця Комітету Оброни Роботніков 23, 02-148 Варшава.
 • Телефон:  (22) 500 33 01.Pomoc dla Ukrainy - zbiórka

Drodzy Mieszkańcy! Organizujemy zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla Uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gminy Lesznowola.
 
Zapotrzebowanie:
 • Podpaski, ręczniki papierowe, papier toaletowy, artykuły do higieny osobistej (mydła, żele pod prysznic, szampony), szczoteczki i pasty do zębów, kremy nawilżające, szczotki do włosów
 • Pampersy i chusteczki nawilżane dla dzieci, krem na odparzenia
 • Mleka modyfikowane, żywność w słoiczkach dla dzieci, chrupki kukurydziane, kaszki dla dzieci, soczki dla dzieci
 • Ręczniki, bielizna osobista oraz skarpetki dla dorosłych i dzieci w każdym wieku (nowa)
 • Wyposażenie apteczki
 • Środki do prania, płyny do mycia naczyń, środki do WC
 • Artykuły żywnościowe z długą datą ważności (makarony, ryż, kasze, mleko w kartonie, kakao dla dzieci, płatki, słodycze, konserwy, kabanosy, gotowe sosy do makaronu i ryżu, orzechy, wodę, mąkę, cukier, herbatę, kawę, suszone owoce, wafle ryżowe itp.)
 • Pościel, poduszki, koce
 • Kapcie i klapki: damskie, męskie i dziecięce (różne rozmiary)
 • Odzież i zabawki dla dzieci w bardzo dobrym stanie, przybory szkolne

*Najlepiej jeden produkt w opakowaniu zbiorczym.

Miejsce zbiórki
Świetlica w Janczewicach
ul. Jedności 99A


Dyżur od poniedziałku do piątku w godz. 12-20 oraz w soboty godzinach 10-14

Poza wyżej wymienionymi godzinami rzeczy można przywozić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 798 473 878 oraz 22 757 92 32 wew. 204

Za każdą pomoc z góry dziękujemy!Rynek pracy - pomoc dla obywateli Ukrainy
PUNKT KONTAKTOWY

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie informuje, że w siedzibie przy ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie został uruchomiony
punkt kontaktowy dla:
- PRACODAWCÓW – chcących zatrudnić obywateli Ukrainy, uzyskać niezbędne informacje związane z pobytem uchodźców
z Ukrainy na terytorium naszego kraju,
- OBYWATELI UKRAINY – szukających pracy, chcących uzyskać informacje dot. pobytu na terytorium Polski, ubezpieczenia.

Osoby zgłaszające się do punktu kontaktowego uzyskają niezbędne informacje dot. pomocy uchodźcom z Ukrainy podczas ich pobytu na terytorium Polski

Dodatkowe  informacje otrzymają Państwo pod numerem
telefonu 22 48 42 536 lub w PUNKCIE KONTAKTOWYM – pok. nr  4 i 5 tut. Urzędu – ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno.Ринок праці – допомога для громадян України

КОНТАКТНИЙ ПУНКТ

Районне бюро праці в м. Пясечно повідомляє, що в головному офісі за адресою вул. Чаєвіча 2/4 в Пясечно було утворено  контактний пункт для :

РОБОТОДАВЦІ – мають намір працевлаштувати громадян України, які бажають отримати інформацію про правила працевлаштування іноземців та можливість подання пропозиції роботи для громадян України.

ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ – шукаючі роботи, які бажають отримати інформацію про форми підтримкі, які вони можуть отримати в бюро зайнятості.

Особи, які звернуться до контактного пункту, отримають необхідну іформацію щодо допомоги біженцям з України під час перебування в Польщі.

Інформацію можна отримати у контактному пункті за адресою вул. Чаєвіча 2/4, 05-500 Пясечно, кімната 4 та 5 або за телефонами : (22) 48 42 636 та (22) 48 42 637Wsparcie dla Obywateli Ukrainy
Komunikat Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli w sprawie pomocy Ukrainie


Komunikat w sprawie pomocy Ukrainie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Lesznowola!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uprzejmie prosi Mieszkańców Gminy Lesznowola o przekazywanie informacji dotyczących przyjmowania przez Państwa Obywateli Ukrainy. Dane te są niezbędne w celu skoordynowania działań pomocowych.
Informacje proszę przekazywać na numer telefonu 798 473 878 w godzinach 8.00- 19.00 (również w weekendy).

Z wielką empatią
Lucyna Ołów
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej
w LesznowoliPomoc dla obywateli Ukrainy


Aby uzyskać informacje, w zakresie m.in.: punktów recepcyjnych, czy ogólnych warunków i zasad wjazdu i pobytu w Polsce można też zadzwonić pod ogólnopolski numer: +48 47 721 75 75

Pomoc w województwie mazowieckim pod numerem 987

Szczegółowe informacje o legalizacji pobytu są dostępne na stronach:
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/pomoc-dla-obywateli-ukrainy
https://www.gov.pl/web/udsc/ukrainaInformacja dla uchodźców z Ukrainy- adresy punktów recepcyjnych


Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainyWsparcie psychologiczne dla osób mówiących w języku ukraińskim


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola