GOPS Lesznowola

Placówki udzielające pomocy osobom doznającym przemocy domowej

SPIS PLACÓWEK I WAŻNYCH TELEFONÓW UDZIELAJĄCYCH POMOCY RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ

Numer alarmowy - 112

Policja - 997

Pogotowie - 998

Komisariat Policji w Lesznowoli22 757 93 90, 22 757 93  86

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli ul. Gminnej Rady Narodowej 66 – 22 757 92 32

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60 -  22 757 92 32  e-mail:  www.gkrpa-lesznowola.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”-
800 120 002  - bezpłatne porady całodobowe, dyżur prawny w środy w godz. 18-22:00, 22 824 25 01 – wizyty bezpośrednie

Policyjny Telefon Zaufania
- 800 120 226

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży
- 116 111

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Górze Kalwarii ul. Ks. Sajny  2 tel. 22 757 68 20

Stowarzyszenie OPTA
Warszawa, ul. Marszałkowska 85 lok. 34 tel. 22 622 52 52 , 22 424 09 89

Poradnia Specjalistyczno- Rodzinna  ds. Przeciwdziałania Przemocy  
Warszawa ul. Belgijska 4 Tel. 22 845 12 12, 667 833 400  pomoc@przemocdomowa.pl

Fundacja Centrum Praw Kobiet  Warszawa, ul. Wilcza 60, tel. 22 652 01 17

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
  Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis – Edelman ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa tel. 22 616 16 69  e-mail:  cdir@fdds.pl

Mediacje Rodzinne Bezpłatne
Warszawa, ul. Oleandrów 6, Tel. 22 626 94 19

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
Piaseczno , ul. Chyliczkowska 20. Przyjęcia dzieci i rodziców bez skierowań. 0 22  756-44-55

Poradnia Zdrowia Psychicznego
w Tarczynie, ul. Warszawska 42 tel. 22 727 70 63, 22 7272 70 87

Poradnia Zdrowia Psychicznego
  Piaseczno, ul. A.  Mickiewicza 39, Tel. 22 735 41 00

Centrum Zdrowia Psychicznego Dromader
Piaseczno, ul. Tadeusza Gerbera 14, tel. 535 008 010

Psycholog 
Lesznowola, ul. Szkolna 3 , tel. 663 766 691

Punkt Konsultacyjny Do spraw Uzależnień i Przeciwdzialania Przemocy
Kolonia Lesznowola ul. Słoneczna 169
 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola