GOPS Lesznowola

KLUB SENIOR + w Magdalence ul. Lipowa 28GRAFIK ZAJ NA LUTY 2022

Wtorek
Czwartek Pitek
11.30 – 12.30
Przeamywanie barier jzykowych
(jz.angielski)
I gr.
11.15- 12.00
GIMNASTYKA- P.Joasia
Gr.I
10.00-11.00
Gimnastyka
p. Micha gr.I
12.30-13.30
Przeamywanie barier jzykowych
(jz. angielski)
II gr.
12.15-13.00
GIMNASTYKA- P.Joasia
Gr.II
11.00-12.00
Gimnastyka
p. Micha gr.II
13.30-14.30

LICZYDO
13.00-15.00
„Kady Senior jest wyjtkowy”
(10 i 24luty)
12.00 – 14.00
Czas wolny – gry, prasa, ksika
14.30 -15.30
Czas wolny – gry, prasa,ksika
17.00- 18.30
Nauka taca – azy ul. Przyszoci 8


UWAGA!!!
18.02 – zgodnie z zapisami warsztaty „Pikne donie”

Klub czynny
Wtorki 11.30 do 15.30
Czwartki 11.00 do 15.00
Pitki 10.00 do 14.00

Od dnia 8 czerwca 2020 r ze wzgldu na ograniczenia spowodowane COVID-19 zajcia w Klubie Senior+ odbywaj si wg nastpujcego grafiku tygodniowego


Poniedziaek 9-12 fizjoterapia
Wtorek 12- 15 jzyk angielski + integracja
roda 12-14 wiczenia relaksacyjne + integracja
Czwartek 12-14 "Kady Senior jest wyjtkowy " - integracja
Pitek 11-13 Liczydo

ZAPRASZAMY NA PIKNIK SENIORALNYZ ycia KLUBU „SENIOR +” w Magdalence.
Nabr uczestnikw do KLUBU „SENIOR +” w Magdalence.

Jeeli jeste osob w wieku 60+ nieaktywn zawodowo, jeste mieszkacem Gminy Lesznowola, pragniesz y w sposb twrczy i aktywny, chcesz pomc sobie lub innym, zosta uczestnikiem Klubu Seniora „SENIOR +” w Magdalence.
Klub „Senior +” zapewnia bdzie 4 -godzinn ofert usug 3 razy w tygodniu.
Podstawowy zakres usug wiadczonych przez Klub Seniora „Senior +” to:

  • aktywizacja, w tym oferta prozdrowotna obejmujca usugi w zakresie aktywnoci ruchowej, fizjoterapii;
  • realizacja potrzeb Uczestnikw w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim;
  • moliwo korzystania z telewizji, prasy, biblioteki oraz komputera i Internetu;
  • pomoc w zaatwianiu spraw osobistych i urzdowych.


PLANOWANY TERMIN OTWARCIA KLUBU SENIORA „SENIOR +” – 27 GRUDZIE 2018 r.
Klub Seniora przeznaczony jest dla 10 osb.

Deklaracj uczestnictwa w Klubu Seniora „Senior+” mona pobra i zoy w Gminnym Orodku Pomocy Spoecznej w Lesznowoli, ul. Gminna 66 w godzinach pracy Orodka.

PROCES REKRUTACJI TRWA OD 10 GRUDNIA 2018 r. DO DNIA 20 GRUDNIA 2018 r.
Szczegowe informacje na temat naboru mona uzyska pod nr tel. 6012228782

Zadanie wspfinansowane ze rodkw Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola