GOPS Lesznowola

KLUB SENIOR + w Magdalence ul. Lipowa 28GRAFIK ZAJĘĆ Październik 2022

Wtorek
Czwartek Piątek
9.00–9.45
Joga I grupa
9.50–10.35
Joga II grupa
10.45–11.45
Przełamywanie
barier językowych
(jęz. angielski)
I gr.
11.15–12.00
GIMNASTYKA-
P.Joasia
Gr.I
10.00–11.00
Gimnastyka
p. Michał gr.I
11.45–12.45
Przełamywanie
barier językowych
(jęz. angielski)
II gr.
12.15–13.00
GIMNASTYKA-
P.Joasia
Gr.II
11.00–12.00
Gimnastyka
p. Michał gr.II

13.00–15.00
„Każdy Senior jest
wyjątkowy”
Co dwa tygodnie
12.00–14.00
Zajęcia manualne
Rękodzieło
Co dwa tygodnie
17.00–18.30
Nauka tańca - Łazy
ul. Przyszłości 8


Dodatkowe zajęcia i wyjazdy ustalane na bieżąco poprzez kontakt sms.


Klub czynny
Wtorki 9-13
Czwartki 11-15
Piątki 10-14

Od dnia 8 czerwca 2020 r ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19 zajęcia w Klubie Senior+ odbywają się wg następującego grafiku tygodniowego


Poniedziałek 9-12 fizjoterapia
Wtorek 12- 15 język angielski + integracja
Środa 12-14 ćwiczenia relaksacyjne + integracja
Czwartek 12-14 "Każdy Senior jest wyjątkowy " - integracja
Piątek 11-13 Liczydło

ZAPRASZAMY NA PIKNIK SENIORALNYZ życia KLUBU „SENIOR +” w Magdalence.
Nabór uczestników do KLUBU „SENIOR +” w Magdalence.

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+ nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem Gminy Lesznowola, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym, zostań uczestnikiem Klubu Seniora „SENIOR +” w Magdalence.
Klub „Senior +” zapewniał będzie 4 -godzinną ofertę usług 3 razy w tygodniu.
Podstawowy zakres usług świadczonych przez Klub Seniora „Senior +” to:

  • aktywizacja, w tym oferta prozdrowotna obejmująca usługi w zakresie aktywności ruchowej, fizjoterapii;
  • realizacja potrzeb Uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim;
  • możliwość korzystania z telewizji, prasy, biblioteki oraz komputera i Internetu;
  • pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.


PLANOWANY TERMIN OTWARCIA KLUBU SENIORA „SENIOR +” – 27 GRUDZIEŃ 2018 r.
Klub Seniora przeznaczony jest dla 10 osób.

Deklarację uczestnictwa w Klubu Seniora „Senior+” można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli, ul. Gminna 66 w godzinach pracy Ośrodka.

PROCES REKRUTACJI TRWA OD 10 GRUDNIA 2018 r. DO DNIA 20 GRUDNIA 2018 r.
Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod nr tel. 6012228782

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola