GOPS Lesznowola

Teleopieka dla osób z niepełnosprawnością
OPASKI TELEMEDYCZNE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W GMINIE LESZNOWOLA

Gmina Lesznowola pozyskała dofinansowanie w wysokości 41 760 złotych na wdrożenie usługi teleopieki dla osób z niepełnosprawnościami.
Celem głównym programu jest zapewnienie pomocy osobom z niepełnosprawnościami, zwiększenie ich bezpieczeństwa, minimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i skutków epidemii  poprzez realizację usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne.
Program zakłada zapewnienie 30 uczestnikom opaski wyposażone w przycisk SOS (alarmowy) i kartę SIM z możliwością połączenia głosowego z Centrum Teleopieki oraz zestaw środków ochrony osobistej przeciw COVID-19 ( płyn dezynfekcyjny, maseczki i rękawiczki).
Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie gminy Lesznowola, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą informacyjną RODO w siedzibie GOPS Lesznowoli ul. Gminna 66 w poniedziałki w godz. 9.30- 17.30, od wtorku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Pliki do pobrania
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola