GOPS Lesznowola

KORPUS WSPARCIA SENIORÓWGmina Lesznowola pozyskała dofinansowanie na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w ramach modułu II mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
Jest to nowoczesna forma sprawowania opieki nad osobami starszymi, wspierająca seniorów w wieku 65 lat i więcej w miejscu zamieszkania, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.
W ramach Programu Seniorzy mają możliwość skorzystania z tzw. „opaski bezpieczeństwa”, która będzie połączona z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą ratownictwa medycznego.
Do udziału w Programie zapraszamy Seniorów w wieku 65+  z terenu Gminy Lesznowola.

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 16 maja 2022 r do godz. 15 poprzez bezpośrednie złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z klauzulą informacyjną RODO w siedzibie GOPS w Lesznowoli ul. Gminna 66 , kontakt telefoniczny z pracownikiem pod nr tel.:  22 757 - 92 - 32 w poniedziałki w godz. 9:30- 17:30, od wtorku do piątku w godz. 8-16 lub za pośrednictwem ogólnopolskiej infolinii: 22 505 11 11


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola