GOPS Lesznowola

Opieka wytchnieniowa

Gmina Lesznowola uzyskaa dofinansowanie w kwocie 45 600 z na realizacj Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
Program ten adresowany jest do czonkw rodzin lub opiekunw sprawujcych bezporedni opiek nad dziemi z orzeczeniem o niepenosprawnoci oraz osobami ze znacznym stopniem niepenosprawnoci lub orzeczeniami rwnowanymi.

Celem Programu jest czasowe odcienie opiekunw w codziennych czynnociach zwizanych z opiek nad osob niepenosprawn.

Realizatorem Programu w Gminie Lesznowola jest Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Lesznowoli.
Usugi w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 w Gminie Lesznowola bd realizowane w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepenosprawnociami dla:
  • 3 osb ze znacznym stopniem niepenosprawnoci,
  • 2 dzieci posiadajcych orzeczenie o niepenosprawnoci.

Niezbdne dokumenty m.in. kart zgoszenia, pomiar ogranicze w codziennym funkcjonowaniu i inne owiadczenia naley skada po wczeniejszym kontakcie telefonicznym w siedzibie GOPS w Lesznowoli w terminie do 28.02.2023 r. Osoby, ktre zo wniosek po tym terminie (i speni warunki uczestnictwa) zostan wpisane na list rezerwow.

Informacji udziela pracownik: Magorzata Chechliska 22 757 92 32 wew. 214
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola