GOPS Lesznowola
Publikowane aktualności dostępne są również w formacie RSS
Wersja do druku
Pokaż aktualności z roku:

Projekt „Każdy Senior jest wyjątkowy”

21.09.2023
Założeniem projektu jest budowanie relacji z innymi Seniorami, tworzenie sieci wsparcia społecznego, aktywizacja społeczna i wzmacnianie świadomości Seniorów w tym, że „jestem potrzebny innym”, „mogę być wsparciem dla innych”, a także integracja środowiska senioralnego.


„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

05.04.2023
W ramach Programu Seniorzy mają możliwość otrzymania tzw. „opaski bezpieczeństwa”, która będzie połączona z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą ratownictwa medycznego.

500+ nowy okres świadczeniowy

15.02.2023
Od 1 lutego 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy trwający: od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Wnioski można złożyć, tak jak dotychczas, niemniej ZUS zachęca do skorzystania z aplikacji mZUS.

„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

02.02.2023
Gmina Lesznowola uzyskała dofinansowanie w kwocie 45 600 zł na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Program ten adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.

Zapraszamy Rodziców na kolejna edycję Szkoły Rodziców i Wychowawców

26.01.2023


ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.
Warunkiem bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach jest:
1.Zamieszkanie na terenie Gminy Lesznowola
2.Rozliczanie się w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola