GOPS Lesznowola

Dofinansowania ze środków z budżetu państwaCel: poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość” - nowoczesnej formy sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
OPIS:  PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022 SKIEROWANY JEST DO CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW, KTÓRZY SPRAWUJĄ BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD DZIEĆMI Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, A TAKŻE NAD OSOBAMI ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola