GOPS Lesznowola

Ogólnopolska Karta Seniora

Rada Gminy Lesznowola na sesji w dniu 30 listopada 2017 r. podjęła uchwałę o przystąpieniu Gminy Lesznowola do Ogólnopolskiej Karty Seniora. W dniu 29 grudnia 2017 r. Wójt Gminy Lesznowola Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik podpisała w tej sprawie porozumienie ze Stowarzyszeniem „Manko”, które jest realizatorem programu. Dzięki temu mieszkańcy gminy, którzy ukończyli 60. rok życia, bezpłatnie otrzymają kartę upoważniającą do korzystania ze zniżek i licznych promocji oferowanych przez partnerów w całej Polsce.

Program „Ogólnopolska Karta Seniora” został opracowany specjalnie z myślą o aktywizacji osób 60+, których portfele nie zawsze pozwalają na dodatkowe wydatki. Program został objęty patronatem Ministerstwa Zdrowia.

Długo oczekiwana przez środowisko seniorów karta upoważnia do korzystania ze zniżek oferowanych w prawie 1100 punktach usługowych na terenie kraju, w tym sanatoriach, gabinetach zabiegowych, kinach i muzeach. Do karty seniora przystąpiło już prawie 70 gmin.

Katalog zniżek przysługujących z Ogólnopolską Kartą Seniora jest dostępny na stronie internetowej: www.glosseniora.pl w zakładce Ogólnopolska Karta Seniora. Z katalogiem można się również zapoznać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli( ul. Gminna 66, 05-506 Lesznowola)

Gdzie złożyć wniosek
Imienne karty wydawane są w Gminie Lesznowola od 5 lutego 2018 r.
Co trzeba zrobić żeby ją otrzymać? Wystarczy wypełnić wniosek (formularze dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli przy ul. Gminnej 66 w Lesznowoli- pok. nr 4 oraz do pobrania na stronie www.gops-lesznowola.pl w zakładce Formularze do pobrania pod tytułem Ogólnopolska Karta Seniora), a następnie złożyć go we wspomnianym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 4( wejście od ul. Oficerskiej).

Karta wydawana jest bezterminowo i od razu po wypełnieniu wniosku, a senior nie ponosi żadnych kosztów związanych z wyrobieniem karty.

Senior, który otrzymał kartę, podpisuje ją na odwrocie(w miejscu przeznaczonym na podpis)- czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Zgłoszenie firm do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora
Każda firma, która zechce wesprzeć Seniorów, może zgłosić się do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora jako Partner udzielający zniżek beneficjentom tegoż programu. Firma zgłasza się poprzez uzupełnienie formularza( do pobrania na stronie www.gops-lesznowola.pl w zakładce Formularze do pobrania pod tytułem Ogólnopolska Karta Seniora). Przedsiębiorca ma do wyboru trzy opcje przystąpienia do programu - bezpłatna, extra i premium (są one opisane w formularzu w załączniku). Dodatkowo przedsiębiorca sam ustala jaką zniżkę/ofertę zaproponuje seniorom. W zamian otrzymuje certyfikat oraz dwie naklejki programu. Firmy mogą wysłać zgłoszenie do nas pocztą tradycyjną lub skanem.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres Stowarzyszenia MANKO al. J. Słowackiego 46/30, 30-018 Kraków, natomiast skan na adres e-mail: kartaseniora@manko.pl

Chętne firmy zapraszamy do zgłoszenia udziału w Programie Ogólnopolskiej Karty Seniora.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola