GOPS Lesznowola

Zasiek pielgnacyjny

Zasiek pielgnacyjny przysuguje :
- niepenosprawnemu dziecku,
- osobie niepenosprawnej w wieku powyej 16 – tego roku ycia, jeeli legitymuje si orzeczeniem o znacznym stopniu niepenosprawnoci lub jeeli legitymuje si orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepenosprawnoci a niepenosprawno powsta w wieku do ukoczenia 21 – ego roku ycia,
- osobie, ktra ukoczya 75 lat i nie ma prawa do dodatku pielgnacyjnego wypacanego przez ZUS lub KRUS.
Zasiek przysuguje w wysokoci 184,42,00 z miesicznie

Zasiek nie przysuguje osobie przebywajcej w domu pomocy spoecznej, modzieowym orodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, schronisku dla nieletnich, zakadzie poprawczym, areszcie ledczym, zakadzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeeli instytucje te zapewniaj nieodpatnie pene utrzymanie.

Wymagane dokumenty :
- wniosek
- kopia orzeczenia o niepenosprawnoci
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola