GOPS Lesznowola

FORMULARZE DO POBRANIA

Dokumenty mieszkaniowe

Zasiłek rodzinny

Świadczenia rodzicielskie

Zasiłek pielęgnacyjny

Świadczenie pielęgnacyjne

Specialny zasiłek opiekuńczy

Fundusz alimentacyjny

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Lesznowolska Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Pomoc społeczna

Pomoc materialna dla uczniów


Rodzina 500+ - świadczenia wychowawczeŚwiadczenie "Dobry start"-300+Ogólnopolska Karta SenioraLesznowolska Karta SenioraJednorazowe świadczenie "Za życiem"


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola