GOPS Lesznowola

Dofinansowania ze środków z budżetu państwa

OPIS:  PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022 SKIEROWANY JEST DO CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW, KTÓRZY SPRAWUJĄ BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD DZIEĆMI Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, A TAKŻE NAD OSOBAMI ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola