GOPS Lesznowola

CYFROWY KLUB SENIORA W MAGDALENCE

Gmina Lesznowola realizuje projekt finansowany ze rodkw Ministra Cyfryzacji pn: Podniesienie kompetencji cyfrowych seniorw z Klubu Senior +.
 
W ramach projektu Klub Senior + w Magdalence zosta doposaony w 8 sztuk laptopw, ktre suy bd do realizacji oglnodostpnych i bezpatnych zaj komputerowych dla podopiecznych Klubu.
Zadanie w wysokoci 19999,90 z jest w 100% finansowane ze rodkw Ministra Cyfryzacji w ramach konkursu na dofinansowanie przedsiwzi polegajcych na doposaeniu stanowisk sucych do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorw.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola