GOPS Lesznowola

Placówka Wsparcia Dziennego w Łazach


Placówka Wsparcia Dziennego w Łazach (Świetlica Środowiskowa)

adres placówki: Łazy, ul. Przyszłości 8
kontakt: telefon: 22 757 92 32, 792 058 658
e-mail: swietlica@gops-lesznowola.pl
godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 14:00-19:00
wychowawca: Katarzyna Cupriak

Na terenie świetlicy odbywają się zajęcia: 
  • zajęcia z języka angielskiego
  • zajęcia sportowe: ping-pong, zajęcia taneczne i ruchowe, wycieczki piesze i rowerowe po okolicy, rozgrywki sportowe na boisku
  • zajęcia plastyczne: różne techniki i formy artystyczne, nastawione na swobodną ekspresję i wyrażanie emocji
  • zajęcia wyrównawcze - pomoc w odrabianiu lekcji
  • zajęcia z elementami socjoterapii w małych grupach 3-5 osóbAktualności

Obecnie na terenie Świetlicy realizowany jest projekt "Bliżej dzieci i młodzieży" (1 marca-30 czerwca 2022r.)

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola