GOPS Lesznowola
Publikowane aktualności dostępne są również w formacie RSS
Wersja do druku
Pokaż aktualności z roku:

Informacja 500+ i 300+

24.06.2020
Osoby, które aktualnie pobierają świadczenie wychowawcze tzw. 500+, nie składają nowych wniosków w 2020 roku. Świadczenia na okres świadczeniowy 2019/2021 zostały Państwu przyznane do 31 maja 2021 roku. Można natomiast składać wnioski na dzieci, na które nie pobierają Państwo świadczenia 500+ t.j na dzieci nowonarodzone albo dzieci, na które w okresie 2019/2021 nie składali Państwo wniosku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. 500+ na okres świadczeniowy 2021/2022 można będzie składać od 01 kwietnia 2021 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 01 lutego 2021 roku.

W 2020 r. będzie natomiast można wnioskować o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start na rok szkolny 2020/2021.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start tzw. 300+ na rok szkolny 2020/2021 mogą państwo składać od 01 sierpnia 2020 roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 01 lipca 2020 roku.

Pomoc psychologiczna dla mieszkańców Gminy Lesznowola

12.05.2020
Jeśli:
  • odczuwasz lęk lub samotność w związku z obecną sytuacją;
  • martwisz się o siebie lub swoich bliskich;
  • potrzebujesz wsparcia i rozmowy;

Możesz skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego w formie telefonicznej lub online.

Dyżury psychologa odbywają się:
- w poniedziałki i środy między 9 a 12
- we wtorki i czwartki między 16 a 19.


Telefon: 609 513 818
Email: psycholog.gops.lesznowola@gmail.com

Odbiór żywności dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

04.03.2020
UWAGA!!!!
Odbiór żywności dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
16-go marca w godz. 12-17 oraz 17 marca w godz. 8-16.
Świetlica GOPS - Janczewice ul. Jedności 99A

Zmiana dyżurów psychologa w marcu/kwietniu/2020

28.02.2020
UWAGA !!- zmiana dyżurów psychologa w marcu/kwietniu/2020
3.03 (wtorek) – zmiana godzin z popołudniowych na poranne - dyżur 9-12
4.03 (środa) - dyżur w Lesznowoli odwołany
16.03 (poniedz.) – dodatkowy dyżur za 4.03.
31.03 i 1.04 (wtorek, środa) - dyżury odwołane

Zapytanie ofertowe - terapeuta uzależnień

16.01.2020
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli w związku z realizacją projektu „Nowa jakość pomocy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli” który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Terapeuta uzależnień

Zapytanie ofertowe - specjalista ds. monitoringu

09.01.2020
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli w związku z realizacją projektu „Nowa jakość pomocy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli” który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Świadczenie usługi specjalista ds.monitoringu

Zapytanie ofertowe - świadczenie usług psychologicznych

07.01.2020
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli w związku z realizacją projektu „Nowa jakość pomocy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli” który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Świadczenie usług psychologicznych

Zapytanie ofertowe - terapeuta uzależnień

07.01.2020
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli w związku z realizacją projektu „Nowa jakość pomocy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli” który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Terapeuta uzależnień
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola