GOPS Lesznowola

Nowy okres zasiłkow 500+

19.06.2019

Od dnia 1 lipca świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia bez kryterium dochodowego. Świadczenie przyznawane będzie na okres zasiłkowy 2019/2021 tj. od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 maja 2021. Wnioski o świadczenie 500+ w formie elektronicznej można składać od dnia 1 lipca poprzez strony bankowości elektronicznej, stronę PUE ZUS, www.empatia.mpips.gov.pl oraz e-PUA. Od dnia 1 sierpnia można składać wnioski w formie tradycyjnej.

UWAGA !!!! wnioski złożone w terminie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. wypłacane będą z wyrównaniem od dnia 1 lipca 2019 r. Jeżeli wniosek złożony zostanie po dniu 30 września 2019 r. prawo do świadczeń przysługiwać będzie od miesiąca złożenia kompletnego wniosku.

Wersja do druku
« inne aktualności
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola