GOPS Lesznowola

Aktywność siłą Lesznowolskiego Seniora

Zapraszamy seniorów z terenu gminy Lesznowola do udziału w zajęciach organizowanych w ramach projektu „Aktywność siłą Lesznowolskiego Seniora”, który realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022.
Lesznowolska Rada Seniorów zaproponowała przystąpienie do konkursu i zorganizowanie zajęć poprawiających kondycję fizyczną seniorów, które jednocześnie będą doskonałą formą integracji środowiska senioralnego naszej gminy.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne!!!
Przewidywana liczba odbiorców realizowanego projektu – 110 osób w wieku 60+.
Wartość całkowita zadania 25 000 złotych, wkład własny gminy 5000 złotych.Zadanie pn. „Aktywność Siłą Lesznowolskiego Seniora” współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola