GOPS Lesznowola

Nowa jakość pomocy - wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz

Ankieta dla Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8QfuUEv89fu_bziDvb-SiGZWgsHZuikpZrTvWRR8xdm30OQ/viewform
Z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną szkolenie w dniach 19-20
października zostaje odwołane
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

AKTUALIZACJA DOTYCZĄCA SUPERWIZJI
ZMIANA TERMINU SUPERWIZJI NA 9 WRZEŚNIA


Harmonogram wsparcia 2020 - aktualne superwizja
Harmonogram wsparcia 2020 - aktualizacja szkolenie
Harmonogram wsparcia - Psycholog
Harmonogram wsparcia - SUPERWIZJA
Harmonogram wsparcia - aktualizacja
Harmonogram szkolenia
Harmonogram wsparcia 2020
Harmonogram I kwartał
Harmonogram wsparcia - terapeuta
Harmonogram wsparcia - psycholog

Aktualizacja:
Harmonogram wsparcia - terapeuta
Harmonogram wsparcia - psycholog

Aktualizacja (2020-10-08):
Harmonogram wsparcia - psycholog

Aktualizacja (2021-02-03):
Harmonogram wsparcia - psycholog

Harmonogram wsparcia luty i marzec 2021:
Harmonogram wsparcia - SUPERWIZJA
Harmonogram wsparcia - psycholog
Harmonogram szkolenia "Praca z osobami starszymi i niepełnosprawnymi"
Harmonogram wsparcia - terapeuta


Wizyta studyjna

W dniach 14-15 września 2020 r w ramach kolejnej wizyty studyjnej odwiedziliśmy MGOPS
w Myślenicach.
Podczas wizyty pracownicy naszego OPS mieli możliwość zapoznania się ze szczegółowymi rozwiązaniami funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach zgodnie z modelem oddzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych i usług.Wizyta studyjna

W dniach 14-15 listopada 2019 roku w ramach realizacji projektu pn. Nowa jakość pomocy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli” pracownicy naszego OPS byli gośćmi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie woj. pomorskie.
Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z działaniami jakie wdrożył OPS W Sztumie w ramach swojej reorganizacji projektu POWER współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Spotkanie odbyło się w bardzo miłej i konstruktywnej atmosferze.
Bardzo dziękujemy za wskazówki i wsparcie😊Szkolenia w ramach POWER

W dniach 12-13 listopada 2019 r w ramach realizacji projektu pn. Nowa jakość pomocy – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli” rozpoczęliśmy cykl szkoleń dotyczących oddzielenia świadczeń od pracy socjalnej.Przed nami wizyta studyjna i spotkania w ramach superwizji.Informujemy, że po zakończonych negocjacjach dotyczących złożonego wniosku o dofinansowanie projektu "Nowa jakość pomocy - wdrożenie usprawnień organizacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli” z dniem 1 października 2019 roku rozpoczęliśmy realizację założonych działań. Projekt będzie realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.


Całkowita wartość projektu wynosi 419 906,25
Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.


Realizacja projektu ma na celu podniesienie jakości pracy pracowników socjalnych i całego Ośrodka poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej i usług socjalnych. Wprowadzone w wyniku działań projektu zmiany powinny zoptymalizować wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników oraz wpłynąć na zwiększenie udziału w działaniach OPS pracy socjalnej. Projekt ma na celu również zmianę wizerunku GOPS i poprawę bezpieczeństwa pracy pracowników.
W wyniku reorganizacji powstanie nowa struktura organizacyjna poprzez wyodrębnienie Stanowisk/Zespołów i przypisanie im ramowych zadań, a w szczególności nastąpi oddzielenie świadczeń finansowych od pracy socjalnej.


Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola