GOPS Lesznowola

Rok 2016

Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT "Terapia psychologiczna"

Zawiadomienie o unieważnieniu zaproszenia

Zawiadomienie o unieważnieniu zaproszenia do składania ofert na przedmiot "Terapia psychologiczna"

Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT "Terapia psychologiczna"

Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT "Warsztaty kompetencji społecznych."

Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT "Warsztaty wspólnego spędzania czasu w rodzinie"

Wyniki naboru na stanowisko doradcy zawodowego

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Doradca zawodowy współpracujący w projekcie pn. "Klub Integracji Społecznej w gminie Lesznowola" dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Wyniki naboru na stanowisko psychologa

Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
Psycholog współpracujący w projekcie pn. "Klub Integracji Społecznej w gminie Lesznowola" dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Nabór na stanowisko doradcy zawodowego

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli ogłasza konkurs na 1 stanowisko:
Doradca Zawodowy współpracujący w projekcie pn. „Klub Integracji Społecznej w gminie Lesznowola” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Nabór na stanowisko psychologa

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli ogłasza konkurs na 1 stanowisko:
Psycholog współpracujący w projekcie pn. „Klub Integracji Społecznej w gminie Lesznowola” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola