GOPS Lesznowola
 


Klub Integracji Spoecznej
w Gminie Lesznowola
Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Lesznowoli realizuje projekt konkursowy
nr RPMA.09.01.00-14-2960/15 „Klub Integracji Spoecznej w gminie Lesznowola” dofinansowywany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do rodzin z dziemi, rodzin wielodzietnych, osb samotnie wychowujcych dzieci, osb niepenosprawnych oraz osb bezrobotnych zamieszkujcych na terenie Gminy Lesznowola korzystajcych lub kwalifikujcych si do korzystania ze wiadcze pomocy spoecznej.

W ramach programu realizujemy:
- spotkania z doradc zawodowym i psychologiem w celu zdiagnozowania potencjau,
   potrzeb i moliwoci w kontekcie reintegracji spoeczno-zawodowej
- udzia w Akademii Rodziny (podniesienie kompetencji spoecznych, umiejtnoci
   wychowawczych, radzenia sobie z problemami itp.)
- integracja rodzinna w formie stacjonarnej i wyjazdowej - szkolenia zawodowe zgodnie
   z diagnoz i potrzebami uczestnika
- patne stae zawodowe ( 3 miesiczne stypendium staowe) z moliwoci zatrudnienia,
   zwrot kosztw dojazdu.

Koordynator projektu – Janina Szulowska Biuro projektu: Lesznowola ul. Gminnej Rady Narodowej 66 tel. 22 757 92 32 wew. 228

Warto calkowita projektu: 189 942,50 w tym Wkad wasny: 37 988,50

Projekt realizowany w Partnerstwie z:
Fundacja Rozwoju Spolecznoci Lokalnych NASZA SPRAWA.


Nabr trwa do 25 lutego 2017


Osoby chtne do udziau powinny zgasza si do pracownikw socjalnych GOPS Lesznowola
ul. GRN 66 lub tel. 22 757 92 32 wew. 214 i 212.


Archiwum informacji:


Fundusze Europejskie Program Regionalny | Mazowsze. Serce Polski | Europejski Fundusz Spoeczny

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola