GOPS Lesznowola

KAPITAŁ NA PRZYSZŁOŚĆ 2014

Lesznowola, 17 10 2014r.
Zapytanie ofertowe


W związku z realizacją Projektu Systemowego „Kapitał na przyszłość, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na realizację

2- godzinnego warsztatu edukacyjno- kulturalnego dla środowiska lokalnego pod nazwą
„ Układanie wiązanek na Wszystkich Świętych”.

Termin realizacji warsztatu: 30 10 2014 r godz. 18 – Świetlica w Lesznowoli

Wykonawca zobowiązany jest do:

 • Przygotowania programu teoretyczno-pokazowego
 • Przygotowania materiałów szkoleniowych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatu dla 15 osób (podkład naturalny, kwiaty i ozdoby sztuczne)


W ofercie prosimy podać:

 1. Szczegółowy program warsztatu
 2. Cenę brutto warsztatu
 3. Kwalifikacje osoby prowadzącej warsztat.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli

05-506 Lesznowola, Gminnej Rady Narodowej 66
tel. tel. (22) 757 92 32, fax . tel. (22) 757 92 32,
e-mail: gops@gops-lesznowola.pl

Ofertę prosimy złożyć osobiście, pocztą lub e-mailem do dnia 24 10 2014 roku do godz. 13
Zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z następującymi kryteriami:
Cena 100%

Niniejsze zapytanie ma na celu zbadanie rynku i nie jest zobowiązaniem do zawarcia umowy.


Krótka relacja z wycieczki integracyjnej do Kazimierza Dolnego
w dniu 24 maja 2014 roku w ramach działań środowiskowych
w projekcie „Kapitał na przyszłość”
Sobotni ranek zaprzeczył pesymistycznym wizjom, gdyż wszyscy wycieczkowicze punktualnie stawili się w miejscach zbiórki i bezzwłocznie wyruszyliśmy autokarem w obranym zawczasu kierunku. Kazimierz Dolny przywitał nas słoneczna pogodą i zapowiadanym skwarem. Miejscowa Pani przewodnik oprowadziła grupę po kazimierskich zakamarkach i wkrótce zawitaliśmy pod Górę Trzech Krzyży, którą to po wyczerpującym wysiłku, ale z uśmiechem na ustach, lesznowolska brać dzielnie zdobyła. Nagrodą była – poza oczywistą satysfakcją – imponująca panorama miasteczka i doliny Wisły. Ciekawi mogli się dowiedzieć, że owe krzyże postawiono tu w XVIII stuleciu dla upamiętnienia licznych ofiar zarazy morowej (cholery), która nawiedziła te okolice.
Następnie udaliśmy się do położonego nieopodal rynku kościoła farnego św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja, którego źródła sięgają drewnianej świątyni pobudowanej w XIV wieku. Kościół kilkakrotnie ulegał w późniejszych czasach pożarom, ale był też sukcesywnie odbudowywany. Zachwycają szczególnie wspaniałe organy, których modrzewiowa oprawa została wykonana w 1620 roku.
Po opuszczeniu kościoła wszyscy wygodnie usadowiliśmy się w meleksach i łagodnie ruszyliśmy wzdłuż kazimierskich uliczek (podziwiając po drodze np. zabytkowe spichlerze) obrawszy za cel Wąwóz Korzeniowy Dół. Niestrudzeni uczestnicy wyprawy zachwycili się jego urokiem i chętnie wspięli na jego szczyt. Warto dodać, że wąwóz jest wprawdzie pomnikiem przyrody, ale w przeszłości stanowił drogę dojazdową do pól, więc powstał dzięki działalności ludzkiej.
Utrudzeni, lecz z nadzwyczajnym wigorem popędziliśmy na długo oczekiwany obiad. Trzeba było przecież nabrać sił przed rejsem po Królowej Polskich Rzek! Na pokładzie statku skwar raził niemiłosiernie, więc każdy skrawek cienia był na wagę złota. Leniwy nurt sprzyjał podziwianiu zatopionej w zieleni okolicy, ale największe zainteresowanie wzbudziły dumnie stojące w oddali ruiny zamku w Janowcu, renesansowej rezydencji rodziny Firlejów.
Na koniec wycieczki wszyscy uczestnicy dysponowali chwilą wolnego czasu poświęconą indywidualnemu zwiedzaniu i poszukiwaniu pamiątek, po czym pełni niezapomnianych wrażeń wróciliśmy do swoich domów.
Dekoracja Stołu Wielkanocnego
W ramach projektu systemowego „Kapitał na przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
– POKL działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli
serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Lesznowola na warsztat pod nazwą
Dekoracja Stołu Wielkanocnego i Palmy Wielkanocne”,

który odbędzie się w dniu 11 kwietnia (piątek)
o godz. 19 w świetlicy GOK przy Kaplicy w Lesznowoli.
Wstęp wolny.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru ofert na usługę cateringową w projekcie „Kapitał na przyszłość” realizowanego w ramach POKL Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrano ofertę firmy METAFLORA Aleksandra Laskowska ul. Topazowa 22

Uzasadnienie wyboru oferty.

Do dnia 08 04 2014 roku do godz. 15.00 wpłynęła 1 oferta , która spełniała warunki formalne.

Lesznowola 09 04 2014 r
Kierownik GOPS
Lucyna OłówLesznowola, 02 04 2014 r.
Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją Projektu Systemowego „Kapitał na przyszłość, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli w ramach Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na realizację

2- godzinnego warsztatu edukacyjno- kulturalnego dla środowiska lokalnego pod nazwą
„ Dekoracja Stołu Wielkanocnego i Palmy Wielkanocne”.
Termin realizacji warsztatu: 11 kwietnia 2014 r godz. 19 – Świetlica GOK przy Kaplicy w Lesznowoli

Ilość uczestników – max 30 osób

Wykonawca zobowiązany jest do:
 • Przygotowania programu i materiałów do warsztatu teoretyczno-pokazowego
 • przygotowania i powielenia materiałów szkoleniowych niezbędnych do przeprowadzenia warsztatu oraz umieszczenie na tych materiałach informacji, że szkolenia są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL;

W ofercie prosimy podać:
 1. Szczegółowy program warsztatu
 2. Cenę brutto warsztatu
 3. Kwalifikacje osoby prowadzącej warsztat.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli

05-506 Lesznowola, Gminnej Rady Narodowej 66
tel. tel. (22) 757 92 32, fax . tel. (22) 757 92 32,
e-mail: gops@gops-lesznowola.pl

Ofertę prosimy złożyć osobiście, pocztą lub e-mailem do dnia 8 kwietnia 2014 roku do godz. 15
Zamawiający dokona wyboru oferty zgodnie z następującymi kryteriami:
Cena 100%
Niniejsze zapytanie ma na celu zbadanie rynku i nie jest zobowiązaniem do zawarcia umowy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli
informuje o realizacji VII edycji projektu
„Kapitał na przyszłość”
w roku 2014
Poddziałanie 7.1.1 POKL
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej”


Celem głównym projektu jest zmniejszenie obszarów wykluczenia poprzez aktywna integrację oraz środowiskową pracę socjalną.
W tym roku zostaną zrealizowane kompleksowe programy szkoleniowo-doradcze dla 16 osób obejmujące:
 • warsztaty kompetencji społecznych, radzenia sobie ze stresem, kontroli złości,
 • warsztaty umiejętności wychowawczych, umiejętności integracji obowiązków rodzinnych z zawodowymi
 • warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia,
 • zarządzanie budżetem domowym, autoprezentacja, wizaż.
 • usługi asystenta rodziny
 • skierowanie i finansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie licealnym
 • kursy zawodowe
 • doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe
 • wsparcie psychologiczne
 • warsztaty kulturalno-edukacyjne dla społeczności lokalnej
Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, catering
Oraz w przypadku spełniania kryterium ustawy o pomocy społecznej również wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych lub celowych w naturze.


Projekt skierowany jest do osób korzystających z pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej oraz ich otoczenia.


Rekrutacja do projektu
prowadzona będzie przez pracowników socjalnych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli
Do dnia 20 lutego 2014 roku.

Koordynator projektu
Janina Klocek
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola