GOPS Lesznowola

KAPITAŁ NA PRZYSZŁOŚĆ 2012
W dniu 10 listopada 2012 roku w ramach V edycji projektu systemowego „Kapitał na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII, Działanie 7.1,Poddziałanie 7.1.1 w ramach działań środowiskowych, które mają na celu integrację społeczną, w świetlicy przy Kaplicy w Lesznowoli odbyły się otwarte warsztaty z dekoracji stołu wigilijnego. Beneficjenci projektu oraz mieszkańcy sołectwa Lesznowola zobaczyli pokaz dekoracji z okazji Świąt Bożego Narodzenia w nowoczesnym i tradycyjnym ujęciu oraz: 1. Wianek adwentowy
2. Wianek bożonarodzeniowy na drzwi,
3. Dekoracja stołu wigilijnego,
4. Stroik świąteczny,
5. Dekoracja choinki,
6. Girlanda.
7. Warsztaty z kręcenia wianków z siana.W dniu 20 października 2012 roku w ramach V edycji projektu systemowego „Kapitał na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII, Działanie 7.1,Poddziałanie 7.1.1 Beneficjenci oraz ich rodziny i osoby z otoczenia wzięli udział w wyjeździe do Sali Kongresowej na przedstawienie „Warszawska Moc Kabaretowa”.
Wspólny wieczór miał na celu propagowanie kulturalnego sposobu spędzania czasu wolnego oraz umocnienie więzi rodzinnych i sąsiedzkich.
Koordynator projektu
Janina Klocek


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli
zaprasza mieszkańców Sołectwa Lesznowola
do udziału w projekcie „Kapitał na przyszłość”
Poddziałanie 7.1.1 POKL „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.


Celem głównym projektu jest zmniejszenie obszarów wykluczenia poprzez aktywna integrację oraz środowiskową pracę socjalną. W ramach działań środowiskowych zapraszamy wszystkie osoby chętne do udziału w bezpłatnych warsztatach dekoracji stołu wigilijnego które odbędą się w świetlicy GOK w Starej Iwicznej 01 grudnia 2012 r godz. 12 .00 do 15.00
W warsztatach może wziąć udział do 30 osób, decyduje kolejność zgłoszenia.
Zapisy przyjmuje Sołtys Sołectwa Stara Iwiczna Pani Bożena Poterała.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli
zaprasza mieszkańców Sołectwa Lesznowola
do udziału w projekcie „Kapitał na przyszłość”
Poddziałanie 7.1.1 POKL „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.
Celem głównym projektu jest zmniejszenie obszarów wykluczenia poprzez aktywna integrację oraz środowiskową pracę socjalną.
W ramach działań środowiskowych zapraszamy wszystkie osoby chętne do udziału w bezpłatnych warsztatach dekoracji stołu wigilijnego które odbędą się w świetlicy przy Kaplicy w Lesznowoli w dniu 10 listopada 2012 r o godz. 12 .00
W warsztatach może wziąć udział do 30 osób, decyduje kolejność zgłoszenia. Zapisy przyjmuje telefonicznie Koordynator projektu Janina Klocek 601 228 782 lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Lesznowola ul. GRN 66.KAPIATAŁ NA PRZYSZŁOŚĆ

W lipcu b.r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli rozpoczęła się V edycja projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskij w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałania 7.1.1 pod nazwą „Kapitał na przyszłość”. Celem projektu jest zmniejszenie obszarów wykluczenia poprzez aktywną integrację oraz środowiskową pracę socjalną. Projekt ma charakter długofalowy, tegoroczny został zatwierdzony na 3 lata. W kolejnych latach łącznie 48 osób korzystających z pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej oraz osoby z ich otoczenia, po podpisaniu kontraktów mają możliwość skorzystania z pomocy w formie programów szkoleniowo-doradczych nakierowanych na zdobycie nowych umiejętności zawodowych lub przekwalifikowanie, zdobycie umiejętności społecznych, radzenia sobie ze stresem, kontroli złości, doradztwa zawodowego, porad psychologicznych oraz zajęć kulturalno-edukacyjnych.
Tegoroczny projekt rozpoczął się 2-dniowym wyjazdem integracyjnym trasą Malbork-Gdańsk. Dla wielu z uczestników była to pierwsza okazja wspólnego wyjazdu z całą rodziną, a dla niektórych pierwsze wielkie emocje związane z widokiem morza.
Wycieczka rozpoczęła się od zwiedzania Zamku w Malborku wzniesionego przez zakon krzyżacki i wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Tego samego dnia uczestnicy projektu mieli okazję zobaczyć zabytki pięknej Gdańskiej Starówki i podziwiać zachód słońca nad morzem. Drugiego dnia piękna , słoneczna pogoda umożliwiła wszystkim skorzystanie zarówno z kąpieli słonecznych jak i morskich. Pomimo napiętego programu udało nam się w drodze powrotnej również zwiedzić przepiękny Skansen w Olsztynku, a pomimo zmęczenia wyprawę uznać za udaną. Teraz przed nami praca, praca, praca. Do 20 grudnia mamy nadzieję, że cała 16-to osobowa grupa uzyska certyfikaty potwierdzające zakończenie udziału w projekcie i nabycie nowych umiejętności.Janina Klocek
Koordynator projektu


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli
informuje o realizacji projektu
„Kapitał na przyszłość”
w latach 2012 -2014
Poddziałanie 7.1.1 POKL
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej”


Celem głównym projektu jest zmniejszenie obszarów wykluczenia poprzez aktywna integrację oraz środowiskową pracę socjalną.
W kolejnych latach zostaną zrealizowane kompleksowe programy szkoleniowo-doradcze dla 48 osób obejmujące:
* warsztaty kompetencji społecznych, radzenia sobie ze stresem, kontroli złości
* warsztaty umiejętności wychowawczych, umiejętności integracji obowiązków rodzinnych z zawodowymi
* warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia,
* zarządzanie budżetem domowym, autoprezentacja, wizaż.
* usługi asystenta rodziny
* skierowanie i finansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie gimnazjalnym lub licealnym
* kursy zawodowe
* doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe
* warsztaty kulturalno-edukacyjne dla społeczności lokalnej.

Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, catering
oraz wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.Projekt skierowany jest do osób korzystających z pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej oraz ich otoczenia.


Rekrutacja do projektu na 2012 rok prowadzona będzie
przez pracowników socjalnych do 30 czerwca 2012 rKoordynator projektu
Janina Klocek


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli
informuje o realizacji projektu
„Kapitał na przyszłość”
w latach 2012 -2014
Poddziałanie 7.1.1 POKL
„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej”


Celem głównym projektu jest zmniejszenie obszarów wykluczenia poprzez aktywna integrację oraz środowiskową pracę socjalną.
W kolejnych latach zostaną zrealizowane kompleksowe programy szkoleniowo-doradcze dla 48 osób obejmujące:
  • warsztaty kompetencji społecznych, radzenia sobie ze stresem, kontroli złości
  • warsztaty umiejętności wychowawczych, umiejętności integracji obowiązków rodzinnych z zawodowymi
  • warsztaty z zakresu zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia,
  • zarządzanie budżetem domowym, autoprezentacja, wizaż.
  • usługi asystenta rodziny
  • skierowanie i finansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie gimnazjalnym lub licealnym
  • kursy zawodowe
  • doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe
  • warsztaty kulturalno-edukacyjne dla społeczności lokalnej.

Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, catering
oraz wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych.Projekt skierowany jest do osób korzystających z pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej oraz ich otoczenia.


Rekrutacja do projektu (w każdym roku 16 osób)
prowadzona będzie przez pracowników socjalnych
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola