GOPS Lesznowola

KAPITAŁ NA PRZYSZŁOŚĆ 2011

W dniu 12 grudnia 2011 roku zakończyliśmy IV edycję projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII, Działanie 7.1,Poddziałanie 7.1.1. „Kapitał na przyszłość”.Po uroczystym powitaniu gości przez Kierownika GOPS w Lesznowoli Panią Lucynę Ołów głos zabrała koordynator projektu Pani Janina Klocek, która w skrócie przedstawiła główne cele i zamierzenia projektu „Kapitał na przyszłość”. Następnie Pani Marta Cwalińska z firmy GLOBAL, która zrealizowała aktywną integrację przedstawiła wszystkie formy wsparcia dla beneficjentów oraz uzyskane kwalifikacje.
Grupa, która zakończyła kontrakty socjalne - 2 osoby ukończyły kurs operatora wózków widłowych, 1 osoba kurs księgowości, a 3 osoby kurs prawa jazdy kat. B. Dziesięć osób zakończyło udział w Programie Aktywności Lokalnej. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele samorządu gminnego – zastępca Wójta Pan Marek Ruszkowski oraz Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Obłuska.
W miłej atmosferze beneficjenci projektu i zaproszeni goście dyskutowali na temat przyszłości projektów i tego typu działań na terenie naszej gminy. Większość uczestników bardzo dobrze oceniła tego rodzaju inicjatywy dla mieszkańców gminy i wyraziła chęć udziału w następnych projektach. Po chwilach wspomnień Zastępca Wójta Gminy Lesznowola wraz z Kierownikiem GOPS w Lesznowoli Panią Lucyną Ołów wręczyli beneficjentom projektu dyplomy oraz upominki na zakończenie udziału w projekcie.


Koordynator projektu
Janina Klocek


Promujemy zdrowy styl życia

Zdrowe odżywianie i ćwiczenia fizyczne usprawniające to temat naszych kolejnych warsztatów w ramach projektu „Kapitał na przyszłość”. Podczas trzydniowych spotkań uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej sprawdzili swoje nawyki żywieniowe, a także zapoznali się z ćwiczeniami, które pomogą im poprawić swoją kondycję.

Fotki z wakacji w listopadzie.Po raz kolejny beneficjenci projektu „Kapitał Na Przyszłość” mieli okazję wspólnie spotkać się. Tym razem, w dniu 10 listopada miejscem spotkania był Teatr Komedia w Warszawie, gdzie wystawiana była przezabawna sztuka w reżyserii Tomasza Dutkiewicza
pt. „Fotki z wakacji.” Wspaniała obsada oraz zabawne dialogi wprawiły każdego w świetny humor pomimo jesiennej aury. Dodatkowo stylowy wystrój wnętrza oraz niecodzienny nastrój sprawiły, że ten wieczór był wyjątkowy dla każdego.
Pracownik socjalny
Zuzanna Słomska

Stanowisko pracy współfinansowane
w ramach projektu „Kapitał na przyszłość”
Sandomierz jak Rzym, na siedmiu wzgórzach położony – tak właśnie mówi się o grodzie nad Wisłą, jednym z najstarszych miast w Polsce. W sobotę 1 października wszyscy beneficjenci projektu „Kapitał na przyszłość” wraz z bliskimi z otoczenia wzięli udział w wyjeździe integracyjnym do tego pięknego miasta.


Zwiedzanie Sandomierza rozpoczęliśmy od Rynku. i Starówki , gdzie w jej centrum stoi przepiękny czternastowieczny ratusz. Dawno temu w jego piwnicach urzędował kat. Po kacie w muzeum w ratuszu pozostał tylko miecz katowski. Ratuszowi dodaje piękna renesansowa, trójstrefowa attyka, ponoć jedna z najpiękniejszych w Polsce. Dalej ruszyliśmy w kierunku wieży obronnej, która dla niektórych okazała się zbyt trudna do zdobycia ze względu na lęk wysokości. Niemnie jednak po wejściu na górę ukazała się naszym oczom niezapomniana panorama Wisły i przepięknych okolic .Następnie przewodnik zaprosił nas do zwiedzania lochów, gdzie wąskimi korytarzami przeszliśmy znów na Rynek Starego Miasta i udaliśmy się w rejs statkiem po Wiśle. Po obiedzie w restauracji „Pod Ciżemką” i zakupach na rynku udaliśmy się w podróż powrotną, która minęła w bardzo miłej i wesołej atmosferze. A przed nami następne wydarzenie kulturalne – tym razem wybierzemy się do teatru Komedia na sztukę „Fotki z wakacji”.
Koordynator projektu
Janina Klocek

W lipcu b.r. rozpoczęliśmy IV edycję projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII, Działanie 7.1,Poddziałanie 7.1.1. „Kapitał na przyszłość”.

W tym roku grupa sześciu osób podpisała kontrakty socjalne, a dziesięć osób bierze udział w Programie Aktywności Lokalnej.

W ramach kontraktów beneficjenci zakończyli już warsztaty z zakresu umiejętności społecznych oraz spotkania z doradcą zawodowym. Po przeanalizowaniu opinii doradcy zawodowego wszyscy beneficjenci rozpoczęli udział w kursach zawodowych.
Beneficjenci Programu Aktywności Lokalnej również mieli spotkania z doradcą zawodowym oraz trening umiejętności społecznych. Poza tym wzięli udział w warsztatach pod nazwą „Żyj zdrowo” na których otrzymali informację na temat zdrowego odżywiania i prowadzenia zdrowego z stylu życia. Każdy z uczestników mógł się praktycznie zapoznać z ćwiczeniami fizycznymi, które może zastosować na określone partie ciała w określonych stanach zdrowia czy też w celu relaksacji. Beneficjenci Programu Aktywności Lokalnej w listopadzie rozpoczną warsztaty komputerowe.

Koordynator projektu
Janina Klocek

„Człowiek – najlepsza inwestycja”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli
zaprasza wszystkie osoby zainteresowane do wzięcia udziału w projekcie:
„KAPITAŁ NA PRZYSZŁOŚĆ”

Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”,
Działanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”


• korzystasz z pomocy społecznej?
• chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe?
• jesteś w wieku aktywności zawodowej?


ZGŁOŚ SIĘ NA BEZPŁATNE SZKOLENIA I WARSZTATY

(warsztaty kompetencji społecznych, warsztaty doradztwa zawodowego, indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe)


Zgłoszenia i szczegółowe informacje pod nr telefonu: tel. (22) 757 92 32 lub mailem: gops@gops-lesznowola.pl


Biuro projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli
05-506 Lesznowola, Gminnej Rady Narodowej 66
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli
ogłasza nabór osób chętnych do udziału w projekcie „KAPITAŁ NA PRZYSZŁOŚĆ” w 2011 roku . Projekt dotyczy działań na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, długotrwale korzystających z pomocy społecznej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są
o kontakt z Panią Janiną Klocek
koordynatorem projektu tel.7579232 w.228
lub pracownikami socjalnymi OPS Lesznowola.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola