GOPS Lesznowola

Ogłoszenie o naborze na stanowisko fizjoterapeuty

24.01.2019
Lesznowola, 16 01 2019 r
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

W ramach projektu pn. „Klub Senior+” współfinansowanego ze środków Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015 - 2020, ogłasza nabór na stanowisko:

FIZJOTERAPEUTA – umowa zlecenie (12 godz./miesięcznie) na czas luty-grudzień/2019 r

OSOBY ZAINTERESOWANE MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA:
 • Wykształcenie co najmniej średnie kierunkowe: technik fizjoterapii/rehabilitacji uprawniające do wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 • minimum roczne doświadczenie w pracy jako fizjoterapeuta/ rehabilitant
 • umiejętności praktyczne, bądź predyspozycje we wspieraniu osób starszych
 • wiedza na temat seniorów i elementów wspomagających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi

Obowiązki Fizjoterapeuty:
 • Prowadzenie zajęć grupowych z seniorami – kinezyterapia
 • Prowadzenie zajęć na wolnym powietrzu w tym spacerów Nordic Walking
 • Udzielnie porad dot. rehabilitacji różnych rodzajów schorzeń
 • Bieżące wypełnianie dokumentacji związanej z realizacją wsparcia

Czas pracy: usługi fizjoterapeuty będą realizowane 1 raz w uzgodniony dzień tygodnia 3 godziny - ogółem 12 godzin miesięcznie.

Miejsce wykonywania pracy: Magdalenka ul. Lipowa 28

Termin składania ofert: 30.01.2019 r.
Do wzięcia udziału w postępowaniu niezbędne będą dokumenty:
 1. Cv
 2. List motywacyjny
 3. Dokument potwierdzający wykształcenie i doświadczenie kandydata w wybranym obszarze

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w terminie: w siedzibie GOPS Lesznowola ul. Gminna 66 lub mailowo na adres: j.szulowska@gops-lesznowola.pl
Wersja do druku
« inne aktualności
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola