GOPS Lesznowola


"Mieszkanie treningowe - wspomagane".
Od 1 listopada 2017 roku nasz Ośrodek jest Partnerem Projektu Fundacji Synapsis „Mieszkanie treningowe - wspomagane”. Celem projektu jest pomoc osobom powyżej 18-go roku życia ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera w aktywnej integracji społecznej oraz podnoszeniu ich samodzielności. Podczas 4 i 9 dniowych turnusów do 30.10.2019 roku w mieszkaniu wspomaganym – treningowym w Wilczej Górze, osoby ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera wezmą udział w:
  • zajęciach grupowych dot. komunikacji, rzemiosła, arteterapii itp.
  • zajęciach prowadzonych w przestrzeni publicznej np. wyjścia do kina, muzeum, kawiarni,
  • treningach aktywnej integracji
  • treningach samodzielności i komunikacji dla osób z niepełnosprawnością

Harmonogram najbliższych turnusów:
04 - 12 grudnia 2017 r.
15 - 18 grudnia 2017 r.
10-18 styczeń 2018 r.
26-19 styczeń 2018 r.
6-14 luty 2018 r.
23-26 luty 2018 r.
6-14 marzec 2018 r.
23-26 marzec 2018 r.

Zgłoszenia:
Osoby, zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o wypełnienia i odesłanie mailem zgłoszenia do projektu wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz diagnozą autyzmu lub zespołu Aspergera.

UWAGA! Uczestnicy projektu muszą być mieszkańcami/ mieszkankami województwa mazowieckiego

Zgłoszenia do udziału w projekcie wraz z podaniem preferowanego terminu turnusu prosimy przysyłać na adres m.wlodarczyk@synapsis.org.pl. W temacie wiadomości należy wpisać: Mieszkanie_Wspomagane_Zgłoszenie. W odpowiedzi skontaktujemy się z Państwem w sprawie szczegółów organizacyjnych i formalnych turnusu. Druk zgłoszenia na stronie www.pracowniasynapsis.pl

W działaniach projektowych stawiamy sobie za cel:
  • rozwijanie mieszkalnictwa wspomaganego i treningowego dla osób z niepełnosprawnością
  • nabywanie wiedzy i kwalifikacji, które doprowadzą osoby z niepełnosprawnością do większej samodzielności i aktywnego życia
  • zmianę postawy w zakresie aktywnej integracji społecznej, zawodowej
  • poprawę umiejętności komunikowania uczestników z otoczeniem
  • poszerzanie umiejętności w zakresie rozwoju mowy lub alternatywnych form porozumiewania się
Projekt „Mieszkania wspomagane – treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne "

Kontakt w GOPS Lesznowola: Janina Szulowska – koordynator
e-maill: j.szulowska@gops-lesznowola.pl

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urząd Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urząd Gminy Lesznowola