GOPS Lesznowola

Ogłoszenie o naborze na stanowisko instruktora szkolenia komputerowego

25.01.2019

Gmina Lesznowola w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ w Magdalence”, współfinansowanego ze środków Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015 - 2020, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko instruktora szkolenia komputerowego dla seniorów z Gminy Lesznowola.

Miejsce pracy: Klub Senior+ w Magdalence ul. Lipowa 28

Wymiar czasu pracy

Umowa zlecenie/o dzieło/rozszerzenie zakresu czynności w okresie od lutego do grudnia 2019 r. na realizację 80-ciu godzin szkoleniowych, praca w godzinach 14-15 czwartki i piątki.

Kompetencje instruktora:

METODYCZNE:
 1. Umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkolenia i między nimi.
 2. Umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy.
 3. Umiejętność motywowania uczestników.

TECHNICZNE:
 1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.) oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smartfony).
 2. Umiejętność korzystania z internetu.
 3. Umiejętność korzystania z informacji i z danych w Internecie.
 4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych.
 5. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych.
 6. Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych.
 7. Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.

DOŚWIADCZENIE:
 1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze minimum 50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat.

Do wzięcia udziału w postępowaniu niezbędne będą dokumenty:
 1. Cv
 2. List motywacyjny
 3. Dokument potwierdzający wykształcenie i doświadczenie kandydata w wybranym obszarze

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w terminie: w siedzibie GOPS Lesznowola ul. Gminna 66 lub mailowo na adres: j.szulowska@gops-lesznowola.pl
Wersja do druku
« inne aktualności
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola