GOPS Lesznowola

Nabór uczestników do KLUBU SENIOR+ w Magdalence

11.12.2018Nabór uczestników do KLUBU „SENIOR +” w Magdalence.

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+ nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem Gminy Lesznowola, pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym, zostań uczestnikiem Klubu Seniora „SENIOR +” w Magdalence.
Klub „Senior +” zapewniał będzie 4 -godzinną ofertę usług 3 razy w tygodniu.
Podstawowy zakres usług świadczonych przez Klub Seniora „Senior +” to:

  • aktywizacja, w tym oferta prozdrowotna obejmująca usługi w zakresie aktywności ruchowej, fizjoterapii;
  • realizacja potrzeb Uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim;
  • możliwość korzystania z telewizji, prasy, biblioteki oraz komputera i Internetu;
  • pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.


PLANOWANY TERMIN OTWARCIA KLUBU SENIORA „SENIOR +” – 27 GRUDZIEŃ 2018 r.
Klub Seniora przeznaczony jest dla 10 osób.

Deklarację uczestnictwa w Klubu Seniora „Senior+” można pobrać i złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lesznowoli, ul. Gminna 66 w godzinach pracy Ośrodka.

PROCES REKRUTACJI TRWA OD 10 GRUDNIA 2018 r. DO DNIA 20 GRUDNIA 2018 r.
Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod nr tel. 6012228782

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.
Wersja do druku
« inne aktualności
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola