GOPS Lesznowola

Poszukiwana osoba do pracy na czas określony -OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

08.06.2018


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli poszukuje dwóch osób do pracy na czas określony od dnia 20.06.2018 r. do dnia 31.10.2018 r. przy realizacji świadczeń wychowawczych tzw. 500+ oraz programu „Dobry Start” tzw. 300+. Poszukiwana osoba odpowiedzialna będzie za przyjmowanie wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami do realizacji programu Rodzina 500+ i Dobry Start 300+ oraz merytoryczne rozpatrywanie przedmiotowych wniosków. Osoby od dnia 20.06.2018 r. do dnia 31.10.2018r. będą pracowały w siedzibie GOPS Lesznowola ul. Gminna 66. W tym czasie zostaną przeszkolone w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz w zakresie ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Wymagania: wykształcenie co najmniej średnie, doświadczenie zawodowe minimum rok, komunikatywność, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami, odpowiedzialność, znajomość ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dziecka, ustawa o świadczeniach rodzinnych, kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Oferty proszę składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli ul. Gminna 66.
Wersja do druku
« inne aktualności
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola