GOPS Lesznowola

SPROSTOWANIE (w sprawie pomocy dla ośrodka)

23.05.2017


W imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli, chciałabym sprostować informację dotyczącą pomocy dla naszego ośrodka. Firma Prymus Edukacja ul. Staromiejska 12/8 z Katowic zwróciła się do nas z propozycją współpracy w zakresie zakupu niezbędnych produktów codziennego użytku dla naszych podopiecznych. Podczas rozmowy ustalono formę współpracy jako przekazywanie przez przedsiębiorców z terenu Gminy Lesznowola produktów na rzecz ośrodka.

Firma Prymus Edukacja rozesłała wśród lesznowolskich firm pismo wraz z załączonym naszym upoważnieniem. Jest w nim mowa o przekazywaniu kwoty finansowej na konto Prymus Edukacja. Na taką formę działalności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznowoli nie wyraził zgody. Proszę o nie wpłacanie ewentualnych środków na wskazane przez Prymus Edukację konto bankowe.

Za zamieszanie związane z naszym upoważnieniem w imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli bardzo przepraszam. Jeżeli osoby zainteresowane chciałyby przekazać na rzecz ośrodka produkty codziennego użytku, to proszę o bezpośredni kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli.


Z poważaniem
Lucyna Ołów
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lesznowoli
Wersja do druku
« inne aktualności
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola