GOPS Lesznowola

Zawiadomienie o unieważnieniu zaproszenia


Zawiadomienie o unieważnieniu zaproszenia do składania ofert
na przedmiot "Terapia psychologiczna"

Gminny Ośrodek Pomocy Spotecznej w Lesznowoli unieważnia zaproszenie do składania ofert dot. terapii psychologicznej.

Uzasadnienie: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Lucyna Ołów
Kierownik GOPS

Fundusze Europejskie Program Regionalny | Mazowsze. Serce Polski | Europejski Fundusz Społeczny

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo�ecznej
 
Rodzina 500+
 
E-puap 2
 
Powiatowy Urz�d Pracy Piaseczno
 
Empatia
 
Urz�d Gminy Lesznowola